logo fafo 194x64
Oslo: den delte byen?

Ordrenummer:

161

Kåre Hagen, Anne Britt Djuve og Pernille Vogt

Fafo-rapport 161
ISBN 82-7422-116-8

1994

Nettutgave

(pdf 4,1 MB)

Oslos sosiale og økonomiske deling i en østkant og en vestkant har fått økt oppmerksomhet de siste par år. Det nåværende byrådet har satt de dårlige levekårene i Oslos indre bydeler øverst på sin tiltaksliste. Også Storting og Regjering har definert de store forskjellene mellom folk i landets hovedstad som et nasjonalt problem. Kunnskapene om de faktiske levekårene i de ulike befolkningsgruppene har imidlertid til nå vært svært mangelfulle.

For første gang presenteres her en omfattende gjennomgang av befolkningens boforhold og nærmiljø, av sosiale kontaktmønstre og fritidsbruk, trygghet, inntekt, arbeid, helse, politisk aktivitet og holdninger til politikere og kommune.

Et eget kapittel er viet innvandreres levekår. I tillegg presenteres grundige analyser av folks holdninger til politikk, av den omfattende flytteaktivitet innen Oslo, av bruk og erfaringer med en lang rekke kommunale ytelser, samt en etterprøving av den sosiale profilen i de kommunale utgiftene.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B