logo fafo 194x64
På prøve
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2017

Ordrenummer:

20644

Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad

Fafo-rapport 2017:36

ISBN 978-82-324-0410-0 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0411-7 (nettutgave)

ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 128 s, kr 278,- Ordrenr 20644

Nettutgave

(pdf 3950 kB)

I denne rapporten evaluerer vi matematikkeksamen gitt på 10. trinn våren 2017. Overordnet spør vi om årets eksamen er og oppleves å være rettferdig. Mer konkret undersøker vi om det er samsvar mellom oppgavene som er gitt til eksamen, elevenes kompetansemål og den opplæringen de har fått. I tillegg ser vi på hvordan eksamen er utformet, både med tanke på illustrasjoner, layout og bruken av tekstoppgaver, og vi vurderer arbeidsmengde og vanskegrad. Til slutt tar vi for oss sensorenes erfaringer og utfordringer med hensyn til skolering i forkant og deres vurdering av besvarelsene. I to følgende rapporter skal vi se på eksamen i 2018 og i 2019.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi