Skip to main content
  • Fafo-rapport 2017:27
  • Johan Røed Steen og Kristine Nergaard

Organisasjonsstruktur og fagforeningsarbeid i NTL

  • Fafo-rapport 2017:27
 

Rapporten tar for seg NTLs organisasjonsstruktur og skisserer utfordringer for forbundets arbeid og organisasjonsmodell. Blant temaene som tas opp er tillitsvalgtes arbeidsoppgaver og tidsbruk, arbeidsdeling mellom organisasjonsleddene, lokalt samarbeid, vervearbeid, kurs og skolering, samt ambisjoner og problemer for det lokale fagforeningsarbeidet. Rapporten bygger på en spørreundersøkelse blant foreninger, avdelinger, landsforeninger og plasstillitsvalgte i NTL samt intervjuer med tillitsvalgte i organisasjonsleddene. NTL er oppdragsgiver for prosjektet og rapporten vil være en del av grunnlaget for forbundets videre arbeid med å utvikle egen organisasjon fram mot landsmøtet i 2018

  • Publisert: 20. desember 2017
  • Ordrenr. 20635
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0394-3 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0395-0 (nettutgave)ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)