Fafo-rapporter

Rapportsøk

Organisasjonsstruktur og fagforeningsarbeid i NTL

Johan Røed Steen og Kristine Nergaard

Fafo-rapport 2017:27

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Johan Røed Steen, Kristine Nergaard

Rapporten tar for seg NTLs organisasjonsstruktur og skisserer utfordringer for forbundets arbeid og organisasjonsmodell. Blant temaene som tas opp er tillitsvalgtes arbeidsoppgaver og tidsbruk, arbeidsdeling mellom organisasjonsleddene, lokalt samarbeid, vervearbeid, kurs og skolering, samt ambisjoner og problemer for det lokale fagforeningsarbeidet. Rapporten bygger på en spørreundersøkelse blant foreninger, avdelinger, landsforeninger og plasstillitsvalgte i NTL samt intervjuer med tillitsvalgte i organisasjonsleddene. NTL er oppdragsgiver for prosjektet og rapporten vil være en del av grunnlaget for forbundets videre arbeid med å utvikle egen organisasjon fram mot landsmøtet i 2018

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20635