Profesjonell rekruttering er likestilt rekruttering
Rekrutteringspraksis blant virksomheter i det statlige mangfoldsnettverket

Fafo-rapport 2018:01
ISBN 978-82-324-0418-6 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0419-3 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

467k

English summary

Det sies gjerne at staten skal gå foran og være et forbilde for andre virksomheter når det gjelder mangfold. Denne studien stiller spørsmål om hvorvidt dette er tilfelle i praksis. I rapporten presenteres en undersøkelse av rekruttering i statlige virksomheter. Vi har fulgt pågående rekrutteringsprosesser, og undersøker hvilke formelle og uformelle kvalifikasjoner arbeidsgivere legger vekt på i ansettelser. Studien er basert på utlysningstekster, søkerlister og innstillingsprotokoller. I tillegg har vi vært til stede på jobbintervjuer.

250,00 kr
250,00 kr

Ordrenummer:

20650