Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Redusert arbeidstid i pleie og omsorg
Omfanget av arbeidstakere med redusert arbeidstid i henhold til arbeidsmiljølovens paragraf 10-2 (4)

Fafo-rapport 2014:22
ISBN 978-82-324-0116-1
ISSN 0801-6143

2014

Nettutgave

(pdf 914 kB)

Denne rapporten omhandler arbeidstakere innen kommunal pleie- og omsorgsvirksomhet som har redusert arbeidstid i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljølovens paragraf 10-2 (4). Disse omfatter alder, helsemessige behov, sosiale grunner, eller andre vektige velferdsmessige behov. Rapporten presenterer resultater fra et prosjekt Fafo har utført på oppdrag fra KS. Undersøkelsen omfatter virksomheter innen pleie- og omsorgssektoren i 80 norske kommuner. Blant problemstillingene som belyses, er omfanget av redusert arbeidstid og hvilke grunner arbeidstakerne har for å ønske redusert arbeidstid. Rapporten undersøker også kommunenes praksis og diskuterer hva slags konsekvenser det har når ansatte ønsker å redusere arbeidstiden sin.

Ordrenummer:

20369