Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Rekruttering til design- og håndverksfagene

Fafo-rapport 2016:10
ISBN 978-82-324-0287-8 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0288-5 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2016, 69 s, kr 219,- Ordrenr 20572

(pdf 404 kB)

I denne rapporten presenteres resultatene fra en undersøkelse som er gjennomført i forbindelse med gjennomgangen av tilbudsstrukturen i videregående opplæring. Her retter vi søkelyset mot rekrutteringen til utdanningsprogrammet design og håndverk. Oppdragsgiver for prosjektet er Utdanningsdirektoratet. Hovedformålet med undersøkelsen har vært å få mer kunnskap om forhold som har betydning for rekrutteringen av søkere til design og håndverk og til de ulike fagene innen utdanningsprogrammet. I rapporten benytter vi oss dels av analyser av registerdata og statistikk og dels av kvalitative intervjuer på skolenivå som er gjennomført i forbindelse med prosjektet.

219,00 kr

219,00 kr

Ordrenummer:

20572