Fafo-rapporter

Rapportsøk

LOs lokalorganisasjoner
Status og utfordringer

Kristine Nergaard og Johan Røed Steen

Fafo-rapport 2016:01

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard, Johan Røed Steen

LOs lokalorganisasjoner skal bidra til at fagbevegelsen samordner sin faglige og politiske virksomhet, og de skal representere fagbevegelsen lokalt. Blant de problemstillingene vi tar opp i undersøkelsen, er hvordan arbeidet i lokalorganisasjonene er organisert, hvilke aktiviteter de har, hva som kjennetegner samarbeidet mellom lokalorganisasjoner og fagforeninger/avdelinger, og hvilken kontakt lokalorganisasjonene har med LO sentralt og LOs distriktskontor. Undersøkelsen baserer seg på spørreundersøkelser blant lokalorganisasjonenes styre og blant ledere i fagforeninger/avdelinger. I tillegg er det gjennomført kvalitative intervjuer i tolv lokalorganisasjoner fra ulike deler av landet. Undersøkelsen er finansiert av LO.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20563