Samarbeid gjør sterk?
Ledelse og demokrati i kooperative bedrifter

Fafo-rapport 093
ISBN 82-7422-030-7

1989

Nettutgave

(pdf 3 MB)

Ordrenummer:

093