logo fafo 194x64
Samarbeid mellom leger og arbeidsgivere i sykefraværsarbeidet
Evaluering av sykmeldingsblanketten som kommunikasjonsmiddel

Ordrenummer:

20195

Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Fafo-rapport 2011:04
ISBN 978-82-7422-788-0
ISSN 0801-6143

2011

Nettutgave

(pdf 1.07mb)

I denne rapporten evalueres den foreliggende sykmeldingsblankettens bidrag til å bedre kommunikasjonen mellom sykmelder, arbeidsgiver og arbeidstaker med sikte på å redusere sykefraværet.

Evalueringen har følgende problemstillinger:

        Hvordan fungerer blanketten som samhandlingsverktøy for aktørene i sykmeldingsforløpet?
        Hvordan fungerer ordningen med avventende sykmelding?
        Sikrer blanketten aktørene nødvendige opplysninger?
        Hvordan fungerer blankettens utforming?
        Hvilken virkning har informasjons- og implementeringstiltakene som har vært iverksatt?
        Hvordan fungerer elektronisk innsending av blanketten?
        Har blanketten medført økt bruk av aktive tiltak?
        Hvordan bygger blanketten opp under helheten i sykefraværsutvalgets modell?

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B