Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Samarbeid mellom leger og arbeidsgivere i sykefraværsarbeidet
Evaluering av sykmeldingsblanketten som kommunikasjonsmiddel

Fafo-rapport 2011:04
ISBN 978-82-7422-788-0
ISSN 0801-6143

2011

Nettutgave

(pdf 1.07mb)

I denne rapporten evalueres den foreliggende sykmeldingsblankettens bidrag til å bedre kommunikasjonen mellom sykmelder, arbeidsgiver og arbeidstaker med sikte på å redusere sykefraværet.

Evalueringen har følgende problemstillinger:

        Hvordan fungerer blanketten som samhandlingsverktøy for aktørene i sykmeldingsforløpet?
        Hvordan fungerer ordningen med avventende sykmelding?
        Sikrer blanketten aktørene nødvendige opplysninger?
        Hvordan fungerer blankettens utforming?
        Hvilken virkning har informasjons- og implementeringstiltakene som har vært iverksatt?
        Hvordan fungerer elektronisk innsending av blanketten?
        Har blanketten medført økt bruk av aktive tiltak?
        Hvordan bygger blanketten opp under helheten i sykefraværsutvalgets modell?

Ordrenummer:

20195