Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
SamBIM
Bedre samhandling i byggeprosessen med BIM som katalysator. Hovedrapport

Fafo-rapport 2016:40
ISBN 978-82-324-0336-3
ISSN 2387-6859

2016

(pdf 5271 kB)

Dette er hovedrapportering fra innovasjonsprosjektet SamBIM, som er delfinansiert av Norges forskningsråds program «Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)». SamBIM har hatt som målsetting å utvikle og etablere prosesser og samhandlingsmodeller understøt-tet av BIM for å øke verdiskaping i byggeprosjekter, byggebransjen og egne bedrifter. SamBIM-prosjektet ble avsluttet i 2016, og det ble gjennomført av en gruppe bestående av forskere fra tre ulike forskningsmiljøer; Fafo, NTNU og SINTEF Byggforsk, samt fire industripartnere (virksomheter) som har hatt ansvar for utprøving av prosesser med BIM i sine prosjekter. Disse er Skanska, som også har vært prosjekteier, LINK arkitek-tur, Multiconsult og Statsbygg. I denne hovedrapporten drøfter og analyserer vi funn og konklusjoner på tvers av seks casestudier som har inngått i SamBIM, samt fra arbeider i innovasjonsgrupper med deltakere på tvers av industripartnerne og forskningsmiljøene. 

Ordrenummer:

20602