logo fafo 194x64
Samhandling med BIM og Lean i detaljprosjekteringsfasen på Urbygningen ved NMBU

Ordrenummer:

20558

Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Fafo-rapport 2015:53
ISBN 978-82-324-0264-9
ISSN 0801-6143

2015

(pdf 1,5 MB)

Dette er den andre rapporten fra innovasjonsprosjektet «Samhandling med BIM som katalysator», SamBIM. Her beskrives erfaringer fra rehabiliteringen av Urbygningen ved NMBU. Som byggherre stilte Statsbygg krav om bruk av BIM, samlokalisert prosjekteringsgruppe og at det skulle være et Lean-prosjekt. Rapporten viser at BIM gjør det enklere å samarbeide på tvers av fag, og at BIM i kombinasjon med samlokalisering fører til raskere kommunikasjon i teamet – man finner gode løsninger kjapt. Videre trekkes det sosiale aspektet frem som positivt, blant annet at det skapes forståelse for hverandres behov og arbeid. Lean har ikke vært særlig fremtredende i prosjektet, blant annet på grunn av manglende kunnskap om og erfaring med tiltaket, samt at det ikke ble tilstrekkelig forankret i prosjekteringsgruppen.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B