logo fafo 194x64
Sikkerhetsordninger i det norske arbeidsmarkedet

Ordrenummer:

207

Tone Fløtten og Axel West Pedersen

Fafo-rapport 207
ISBN 82-7422-168-0

1996

Nettutgave

(pdf 6 MB)

Pensjonsordninger og andre velferdsgoder utviklet på den enkelte bedrift eller i bestemte deler av arbeidsmarkedet har fått stor betydning for lønnstakernes sosiale sikkerhet.

Denne rapporten gir en oppdatert beskrivelse av den bedriftsbaserte velferdens omfang, utvikling og fordeling blant lønnstakerne. Det dokumenteres at tjenestepensjonsordningene i offentlig og privat sektor øker i betydning vis-à-vis Folketrygden. Samtidig er det store grupper som faller utenfor, og forskjellene i lønnstakernes sosiale sikkerhet blir større.

Et stort flertall av lønnstakerne etterspør en høyere grad av økonomisk sikkerhet i alderdommen enn det Folketrygden gir, og det er sterke ønsker og forventninger om å kunne forlate arbeidslivet før den ordinære pensjonsalder ved 67 år.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B