logo fafo 194x64
Sjø og land - hand i hand
En analyse av muligheter for maritim industri

Ordrenummer:

181

Kristen Knudsen og Arild H. Steen

Fafo-rapport 181
ISBN 82-7422-139-7

1995

Nettutgave

(pdf 9,3 MB)

Rapporten drøfter framtidsmulighetene i norsk maritim industri. Markedutviklingen for norsk offshoreindustri, skipsverftene og skipsutstyrsindustrien er hovedtema. Utfordringene knyttet til flåtefornyelse og reduserte investeringer på norsk sokkel er avgjørende for framtiden til for norsk maritimt miljø og petroleumsvirksomheten. Følgende tema beskrives og drøftes:

  • aktivitetsutviklingen i offshoreindustrien og koblingen mot maritim virksomhet
  • byggebehovet i verdensflåten og i norsk flåte
  • kapasitet i norske skipsverft
  • markedet for oljeproduksjonsskip
  • markedet for norsk skipsutstyrsindustri

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B