Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Skolekontroversen. Belyst ved to norske utvalgsundersøkelser
Del I: I frihetens rike. Del II: Kan en filolog bli en god realist? Dr.gradsavhandling ved Fafo
Fafo-rapport 222
ISBN 82-7422-151-6

1997

Nettutgave

(pdf 12,4 MB)

Avhandlingen diskuterer et utvalg sosiologiske teorier om prestasjonsforskjeller i skolen, utdanningsvalg og sammenhengen mellom dem. Fem konklusjoner kan fremheves:

  • Sosiale forskjeller i utdanningsvalg etter grunnskolen kan ikke uten videre forklares ved å kombinere teorier om sosiale ressurser og posisjoner. Sosiale verdier og identitet har også betydning.    Påstanden «schools and teachers make no difference» er ikke holdbar i sin tilspissede form.
  • Det er ingen grunn til at filologen ikke kan bli en god realist (og omvendt). En del av dette løftet bestemmes av lærerne, noe mer av medelevene, men tilsynelatende mest av den enkelte eleven selv.
  • Samfunnsvitere trenger ikke å akseptere sosiobiologiske modeller som estimerer arvelighetseffekter på prestasjonsnivå av størrelsesorden 60-80 prosent.
  • Nederlag i skolen har tilsynelatende større negativ effekt på unge menns psykiske helse enn nederlag på arbeidsmarkedet.

Ordrenummer:

222