Skip to main content
  • Leif E. Moland

Ingen grenser?

Arbeidsmiljø og tjenesteorganisering i kommunene

  • Fafo-rapport 221
  • Fafo-rapport 221

Denne boken beskriver organiseringen av de samlede pleie- og omsorgstjenestene og de senere års forskning omkring HVPU-reformen og om arbeidsmiljøet i kommunene. Deretter drøftes blant annet:

  • Hvor stort er omfanget av deltidsarbeid og korttidsansettelser i kommunene? Er det blitt færre små og grå stillinger etter 1995 da adgangen til bruk av midlertidige ansettelser ble begrenset?    Klarer kommunene å yte tjenester som holder et faglig forsvarlig nivå og samtidig er økonomisk mulig å gjennomføre? Hva betyr reformene og kravet til effektivisering for kvaliteten på tjenestene til brukerne?
  • Hvor stort er omfanget av fysisk aggresjon, ubehagelig seksuell oppmerksomhet og andre arbeidsbelastninger? Hva gjøres for å redusere omfanget og konsekvensene av disse belastningene?
  • Fabrikkarbeideren har sin arbeidsmiljølov, men hvor godt passer den der «produktet» er omsorg og arbeidsplassen er private hjem? Kan internkontroll for helse-, miljø og sikkerhet bidra til å redusere sykefraværet eller antallet ansatte som gruer seg for å gå på jobb?

Boken er et resultat av to prosjekter hvor Norsk Kommuneforbund og Sosial- og helsedepartementet har vært oppdragsgivere.

  • Publisert: 11. februar 1997
  • Ordrenr. 221
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere