Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Som du sår skal du høste
Om tjenestepensjoner i offentlig sektor

Tone Fløtten, Heidi Gautun og Jon M. Hippe

Fafo-rapport 192

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Tjenestepensjonsordninger utgjør en viktig del av inntektssikringen for mange av dagens pensjonister, og mye tyder på at tjenestepensjonenes betydning vil øke. De offentlige tjenestepensjonsordningene har i mange generasjoner satt standarder for pensjonsordninger i hele det norske arbeidsmarkedet. Disse ordningene er viktige, både fordi de er toneangivende og fordi de er omfattende.

I dagens velferdsdebatt er utformingen av tjenestepensjonsordningene et aktuelt tema. En grundig gjennomgang av de offentlige ansattes pensjonsforhold har betydelig relevans i denne sammenheng. Rapportens ambisjon er å bidra med kunnskap om hvordan de offentlige tjenestepensjonsordningene fungerer, og på denne måten gjøre det lettere å ta stilling til noen av de spørsmål som er sentrale i dagens pensjonsdebatt.

I rapporten ser vi nærmere på hva arbeidstakere generelt, og kvinnelige arbeidstakere generelt, mottar i pensjonsytelser fra offentlige tjenestepensjonsordninger. Vi avklarer også kostnadene ved disse pensjonordningene. Videre analyseres inntekts- og formuesforholdene til pensjonister med bakgrunn i offentlig sektor, og endelig ser vi på befolkningens kunnskaper om og holdninger til tjenestepensjonsordninger. Fafo har utført prosjektet på oppdrag fra LO Stat, Norsk Kommuneforbund og Norsk Lærerlag.

Utgitt: 1996 Id-nr.: 192