logo fafo 194x64
Som du sår skal du høste
Om tjenestepensjoner i offentlig sektor

Ordrenummer:

192

Tone Fløtten, Heidi Gautun og Jon M. Hippe

Fafo-rapport 192
ISBN 82-7422-152-4

1996

Nettutgave

(pdf 5,1 MB)

Tjenestepensjonsordninger utgjør en viktig del av inntektssikringen for mange av dagens pensjonister, og mye tyder på at tjenestepensjonenes betydning vil øke. De offentlige tjenestepensjonsordningene har i mange generasjoner satt standarder for pensjonsordninger i hele det norske arbeidsmarkedet. Disse ordningene er viktige, både fordi de er toneangivende og fordi de er omfattende.

I dagens velferdsdebatt er utformingen av tjenestepensjonsordningene et aktuelt tema. En grundig gjennomgang av de offentlige ansattes pensjonsforhold har betydelig relevans i denne sammenheng. Rapportens ambisjon er å bidra med kunnskap om hvordan de offentlige tjenestepensjonsordningene fungerer, og på denne måten gjøre det lettere å ta stilling til noen av de spørsmål som er sentrale i dagens pensjonsdebatt.

I rapporten ser vi nærmere på hva arbeidstakere generelt, og kvinnelige arbeidstakere generelt, mottar i pensjonsytelser fra offentlige tjenestepensjonsordninger. Vi avklarer også kostnadene ved disse pensjonordningene. Videre analyseres inntekts- og formuesforholdene til pensjonister med bakgrunn i offentlig sektor, og endelig ser vi på befolkningens kunnskaper om og holdninger til tjenestepensjonsordninger. Fafo har utført prosjektet på oppdrag fra LO Stat, Norsk Kommuneforbund og Norsk Lærerlag.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B