logo fafo 194x64
Ti års erfaringer
En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere

Ordrenummer:

20431

Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli

Fafo-rapport 2015:26
ISBN 978-82-324-0214-4 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0215-1 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2015, 84 s, kr 234,- Ordrenr. 20431

(pdf 546 kB)

Introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere rundet nylig ti år, og det er i løpet av denne perioden gjennomført en rekke studier av ordningen med sikte på å vurdere både implementering og resultater. Fra 2005 inneholder loven også en del om rett og plikt til norskopplæring. Fafo har i perioden november 2014 til mars 2015 gått igjennom tilgjengelig litteratur om introduksjonsprogrammet, og i denne rapporten oppsummerer og diskuterer vi foreliggende kunnskap. Oversikten er organisert i fire deler, knyttet til kunnskap om programmets implementering, resultater, brukererfaringer og etikk.
234,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B