Skip to main content
  • Sol Skinnarland

Tverrfaglig samarbeid i byggeprosessen

Erfaringer med prosjekteringsverksted hos Kruse Smith

  • Fafo-rapport 2015:24
  • Fafo-rapport 2015:24

Kruse Smith Entreprenør har besluttet å bruke BIM – bygningsinformasjonsmodellering – i prosjekteringen av sine byggeprosjekter. Prosjekteringen skal foregå i et prosjekteringsverksted, som innebærer et samlokalisert samarbeid. Denne rapporten er resultatet av Fafos følgeforskning på Kruse Smiths egen utprøving av bruk av prosjekteringsverksted, der hovedproblemstillingen har vært: Hvordan samarbeide i prosjekteringen for å få fram riktig tegningsleveranse i tide?

  • Publisert: 29. april 2015
  • Ordrenr. 20429

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Kruse Smith AS, Forus