Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Undervisningssykehjemsprosjektet
En underveisevaluering

Fafo-rapport 383
ISBN 82-7422-367-5
ISSN 0801-6143

2002

Nettutgave

Denne rapporten er en underveisevaluering av Undervisningssykehjemsprosjektet. Formålet er å vurdere mål og foreløpige resultater, organisering, arbeidsform og metode, og å komme med innspill til eventuelle endringer og videre drift.

Undervisningssykehjemsprosjektets overordnede mål er å bidra til økt kvalitet i den kommunale eldreomsorgen. Prosjektet bygger på en antakelse om at dette kan realiseres gjennom bedre utdanning, fagutvikling, kompetanseutvikling og forskning rettet mot eldreomsorgen.

Undervisningssykehjemsprosjektet har en ramme på fire år, fra 1999 til 2002. Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra Sosial- og Helsedepartementet, som et samarbeid mellom Forskningsstiftelsen Fafo og Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU).

Ordrenummer:

383