logo fafo 194x64
Vold og trusler om vold i offentlig sektor

Ordrenummer:

20120

Jørgen Svalund

Fafo-rapport 2009:30
ISBN 978-82-7422-688-3
ISSN 0801-6143

2009, 98 s kr. 198,- Ordrenr: 20120

Nettutgave

(pdf 815kb)

Denne rapporten tar for seg vold og trusler mot arbeidstakere i offentlige virksomheter fra brukere innen tre tjenesteområder: barnevernskontor, barnevernsinstitusjoner og tjenester for psykisk utviklingshemmede. Vi stiller følgende hovedspørsmål:

    Hvor stor andel av arbeidstakerne utsettes for vold og trusler om vold?
    • I hvilken grad driver virksomhetene forebyggende arbeid?
    • Hvilke retningslinjer har virksomhetene for hvordan vold og trusler skal håndteres i etterkant?
    • Hvilke konsekvenser har vold og trusler om vold for arbeidstakernes trivsel og helse?
Datagrunnlaget er en spørreundersøkelse gjennomført blant arbeidstakere i de tre tjenesteområdene som er medlemmer av Fellesorganisasjonen eller Fagforbundet. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra LO.

198,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B