Konferansepapere
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Marginalized or normalized?
Working time patterns among immigrant women in Norway

Hanne C. Kavli and Heidi Nicolaisen

2015 Forskningstema: Arbeidstid

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli, Heidi Nicolaisen

Marginalized or normalized?