Skip to main content
  • Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder

Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser

  • Fafo-rapport 2014:36
  • Fafo-rapport 2014:36

Det er i dag bred enighet om at det er behov for tiltak som kan bidra til å skaffe flere læreplasser og styrke fag- og yrkesopplæringen. Ett av virkemidlene som blir diskutert, er å stille krav om lærlinger i forbindelse med offentlige anskaffelser. I denne rapporten spør vi i hvilken grad slike klausuler blir tatt i bruk i dag og om de fungerer etter hensikten. Vi diskuterer også hva som skal til for at lærlingklausuler skal være et effektivt virkemiddel.

  • Publisert: 22. september 2014
  • Ordrenr. 20383
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • NHO