Skip to main content
Inger Marie Hagen

Prioriteringer og samarbeid

LOs tillitsvalgtpanel, april 2013

  • Fafo-notat 2013:14
  • Fafo-notat 2013:14

Dette tredje notatet med resultater fra tillitsvalgtpanelet omhandler to viktige områder, nemlig

i) hvilke saker LOs tillitsvalgte vil prioritere i de neste fire årene, og

ii) det lokale samarbeidet.

I tillegg har deltakerne fått spørsmål om tre viktige enkeltsaker: arbeidskraftbehov, rus og tiltak mot sosial dumping i renholdsbransjen.

Resultatene viser at LOs tillitsvalgte i stor grad er enige om hvilke saker som bør prioriteres. Pensjon er den viktigste saken, deretter kommer tiltak for å redusere ufrivillig deltid, medbestemmelse på arbeidsplassen, arbeidsmiljø og HMS og kampen for full sysselsetting.

  • Publisert: 13. januar 2013
  • Ordrenr. 10180
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt