Skip to main content
 • Kristine Nergaard

Deltidsarbeid i varehandel – hva sier de ansatte?

 • Fafo-notat 2013:15
 • Fafo-notat 2013:15

Tema for dette notatet er arbeidstidsønsker og ufrivillig deltid blant ansatte innen varehandelen. Blant spørsmål som diskuteres er:

 • Hvor mange ønsker større stilling enn det de har i dag?
 • Hva har de gjort for å oppnå større stilling?
 • Hvor vanlig er det å arbeide mer enn det som er avtalt i ansettelseskontrakten?
 • Hvilke strategier oppfattes som aktuelle for å øke arbeidstiden, og hvilke er mindre aktuelle?
 • Hvor mange kjenner til bestemmelsene om fortrinnsrett for deltidsansatte?

Datagrunnlaget er en spørreundersøkelse blant 964 deltidsansatte innen dagligvare- og faghandel. Undersøkelsen er finansiert av Fellestiltakene LO-VIRKE. Den er del av Handel og Kontor i Norge og Hovedorganisasjonen Virke sitt samarbeidsprosjekt om
ufrivillig deltid innen varehandelen.

 • Publisert: 14. januar 2013
 • Ordrenr. 10181
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

 • Fellestiltakene Virke-LO