logo fafo 194x64
Frivillig deltid – en privatsak?

Ordrenummer:

20276

Heidi Nicolaisen og Ketil Bråthen

Fafo-rapport 2012:49
ISBN 978-82-7422-938-9 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-939-6 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2012, 119 s kr. 269,- Ordrenr: 20276

Nettutgave

(pdf 726kb)

Rundt 80 prosent av deltidsarbeidet i Norge foregår på frivillig basis. I beregninger av arbeidskraftpotensial er ikke disse med, da det legges til grunn at de ikke ønsker å jobbe mer. Denne oppfatningen stiller vi spørsmål ved, siden vi ikke vet nok om hvordan disse arbeidstakerne vurderer årsaker til eller konsekvenser av sitt deltidsarbeid. Hvordan kan vi forstå betingelsene for deres valg? Handler det om privatlivet, eller kan det også dreie seg om arbeidets organisering, belastning i jobben eller en deltidskultur i enkelte bransjer? Hva skal til for at denne gruppen skal ønske å øke sin arbeidstid?
Hensikten med rapporten er å «komme bak tallene». Vi har gjort kvalitative dybdeintervjuer med 44 personer som jobber deltid på frivillig basis innen helse og omsorg, sosialt arbeid og den kommunale kulturskolen.

269,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B