Fafo-rapporter

Rapportsøk

Samlokaliserte boliger og store bofellesskap
Perspektiver og erfaringer i kommunene

Inger Lise Skog Hansen og Anne Skevik Grødem

Fafo-rapport 2012:48

Nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

I denne rapporten presenteres resultatene fra en undersøkelse om et utvalg kommuners perspektiver på og erfaringer med å etablere kommunale samlokaliserte boliger og store bofellesskap for personer med tjenestebehov. Som bakgrunn for undersøkelsen er det foretatt en gjennomgang av statlige styringsdokumenter på området, tilgjengelig forskning og statistikk.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20275

Vedlegg 1

Sammendrag

English summary