Skip to main content
  • Fafo-rapport 2012:48
  • Inger Lise Skog Hansen og Anne Skevik Grødem

Samlokaliserte boliger og store bofellesskap

Perspektiver og erfaringer i kommunene

  • Fafo-rapport 2012:48
 

I denne rapporten presenteres resultatene fra en undersøkelse om et utvalg kommuners perspektiver på og erfaringer med å etablere kommunale samlokaliserte boliger og store bofellesskap for personer med tjenestebehov. Som bakgrunn for undersøkelsen er det foretatt en gjennomgang av statlige styringsdokumenter på området, tilgjengelig forskning og statistikk.

  • Publisert: 4. mars 2012
  • Ordrenr. 20275
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-936-5 (papirutgave)ISBN 978-82-7422-937-2 (nettutgave)ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere