Fafo-rapporter

Rapportsøk

Kampen om vikarene
Arbeidskraftstrategier i kommunesektoren

Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Anne Mette Ødegård

Fafo-rapport 2012:06

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Kristin Alsos, Anne Mette Ødegård

Store deler av kommunesektoren har problemer med å få tak i nødvendig arbeidskraft. Det er derfor blitt en omfattende bruk av innleie fra bemanningsforetak i norske kommuner. Denne rapporten ser nærmere på kommunenes ulike arbeidskraftstrategier og hvilken betydning disse har for arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår. Bruk av bemanningsbedrifter eller kjøp av tjenester fra underleverandører innebærer at kommunens tariffestede lønns- og arbeidsvilkår i utgangspunktet ikke gjelder. Vi vurderer om kommunenes håndtering av innleie- og innkjøpsprosesser innebærer en risiko for sosial dumping.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20233