Skip to main content
  • Fafo-rapport 2012:07
  • Line Eldring og Kristin Alsos

Lovfestet minstelønn: Norden og Europa

  • Fafo-rapport 2012:07
 

I løpet av 2000-tallet har temaet lovbasert minstelønnsregulering fått fornyet aktualitet i Europa. De fleste europeiske land har allerede ordninger med lovfestet minstelønn, mens dette så langt har vært en fremmed tanke i nordisk sammenheng. I rapporten ser vi nærmere på hvordan slike ordninger er utformet og hvilke virkninger de har. Vi tar også for oss hvordan minstelønn reguleres i de nordiske landene og i de få EU-landene som fortsatt ikke har lovfestet minstelønn.

  • Publisert: 27. januar 2012
  • Ordrenr. 20234
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-862-7 (papirutgave)ISBN 978-82-7422-863-4 (nettutgave)ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere