Fafo-rapporter

Rapportsøk

Innvandrere i praksis
Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad

Fafo-rapport 2011:07

Nettutgave

Forskningstema: Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak, Det flerkulturelle samfunnet

I løpet av de siste 20 årene har brukergruppa til norske arbeids- og velferdstjenester endret seg dramatisk. Halvparten av deltakerne på AMO-kurs har nå innvandrerbakgrunn. Dette stiller nye krav til saksbehandlere og kurstilbud. I denne rapporten ser vi nærmere på hvilke utfordringer NAV står overfor når det gjelder å utforme likeverdige tjenester til alle arbeidssøkere.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20198