Skip to main content
  • Bård Jordfald og Kristine Nergaard

Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2010

  • Fafo-rapport 2011:06
  • Fafo-rapport 2011:06
Dette er den tredje medlemsundersøkelsen Fafo gjennomfører for Utdanningsforbundet. Som i 2004- og 2007-undersøkelsene ser vi nærmere på hvorfor medlemmene har valgt å bli medlem, hvordan de har blitt medlem, medlemmenes bruk av tillitsvalgtsapparatet, deres deltakelse i det lokale arbeidet, om medlemmene er villige til å påta seg verv og hvilke kommunikasjons- og informasjonskanaler de foretrekker. Mens de første undersøkelsene kun rettet seg mot de yrkesaktive medlemmene, inneholder 2010-undersøkelsen i tillegg en egen undersøkelse blant Pedagogstudentene sine medlemmer.
  • Publisert: 1. februar 2011
  • Ordrenr. 20197