Fafo-rapporter

Rapportsøk

Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2010

Bård Jordfald og Kristine Nergaard

Fafo-rapport 2011:06

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Dette er den tredje medlemsundersøkelsen Fafo gjennomfører for Utdanningsforbundet. Som i 2004- og 2007-undersøkelsene ser vi nærmere på hvorfor medlemmene har valgt å bli medlem, hvordan de har blitt medlem, medlemmenes bruk av tillitsvalgtsapparatet, deres deltakelse i det lokale arbeidet, om medlemmene er villige til å påta seg verv og hvilke kommunikasjons- og informasjonskanaler de foretrekker. Mens de første undersøkelsene kun rettet seg mot de yrkesaktive medlemmene, inneholder 2010-undersøkelsen i tillegg en egen undersøkelse blant Pedagogstudentene sine medlemmer.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20197

Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007

Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004. Grunnlagsrapport

Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004. Kortversjon