Fafo-rapporter

Rapportsøk

Vold og trusler om vold i offentlig sektor

Jørgen Svalund

Fafo-rapport 2009:30

Nettutgave

Prosjekt: Vold og trusler i offentlig sektor

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund

Denne rapporten tar for seg vold og trusler mot arbeidstakere i offentlige virksomheter fra brukere innen tre tjenesteområder: barnevernskontor, barnevernsinstitusjoner og tjenester for psykisk utviklingshemmede. Vi stiller følgende hovedspørsmål:

    Hvor stor andel av arbeidstakerne utsettes for vold og trusler om vold?
    • I hvilken grad driver virksomhetene forebyggende arbeid?
    • Hvilke retningslinjer har virksomhetene for hvordan vold og trusler skal håndteres i etterkant?
    • Hvilke konsekvenser har vold og trusler om vold for arbeidstakernes trivsel og helse?
Datagrunnlaget er en spørreundersøkelse gjennomført blant arbeidstakere i de tre tjenesteområdene som er medlemmer av Fellesorganisasjonen eller Fagforbundet. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra LO.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20120