Fafo-rapporter

Rapportsøk

Skandinavisk fagbevegelse og EUs nye medlemsland
Samarbeid eller framvisning av glansbilder?

Odd Bjørn Ure

Fafo-rapport 2009:17

Nettutgave

Norges bidrag til EØS har intensivert norske fagorganisasjoners og arbeidsgiveres samarbeid med EUs nye medlemsland. I ly av mottakerstyrte finansieringsordninger igangsettes prosjekter som aktualiserer spørsmålet om hvordan erfaringer fra norsk partssamarbeid er knyttet til nordiske samarbeidsmodeller. På oppdrag fra LO har Fafo undersøkt hvordan regional kompetanseutvikling kan inngå i erfaringsutveksling over landegrensene. I rapporten anbefales det å søke etter relevante erfaringer framfor gode eksempler, fram mot en metode som verdsetter fagorganisasjonenes erfaringer fra internasjonalt samarbeid.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20107