Fafo-rapporter

Rapportsøk

Bedre helse, mindre slit og mer familie
Delrapport 6 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv

Tove Midtsundstad

Fafo-rapport 2009:16

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Pensjon, Inkluderende arbeidsliv, Seniorpolitikk

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Denne rapporten gir en samlet oversikt over når Fagforbundets medlemmer ønsker å gå av med pensjon og hvorfor, samt hva de selv tror må til for at de skal velge å stå i jobben lenger. Formålet er å tydeliggjøre hvilke faktorer som har sentral betydning for pensjoneringsønskene, og hvilke som framstår som mindre viktige. Rapporten gir også en bred sammenfatning av tidligere forskning om årsaker til tidligpensjonering.

Fagforbundet har vært oppdragsgiver for prosjektet «Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle?» Formålet er å fremskaffe kunnskap som kan være med på utforming av en politikk for et arbeidsliv som gir nye muligheter til gode og lange yrkeskarrierer. Denne delrapporten er en av seks som publiseres fra prosjektet.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20106

Delrapport 1 Arbeidsliv og privatliv – det historiske bakteppet

Delrapport 2 Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre – den nye tidsklemma

Delrapport 3 Hvordan kan kompetanse bidra til å holde folk i arbeid?

Delrapport 4 Endringer i norske kommuner og konsekvenser for ansatte

Delrapport 5 Ønsket og uønsket deltid – konsekvenser for arbeidstaker, arbeidsgiver og tjenestetilbud

Delrapport 7 Arbeidsliv og privatliv – linjer og vyer