Fafo-rapporter

Rapportsøk

Noen år til?
Erfaringer med seniorpolitikk i seks kommuner

Hanne Bogen og Tove Midtsundstad

Fafo-rapport 2007:28

Nettutgave

Forskningstema: Seniorpolitikk, Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: Livsfasepolitikk - økt bruk av eldre arbeidstakere

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Mange arbeidstakere i kommunene går tidlig ut av arbeidslivet, enten ved uføre-trygding eller førtidspensjonering. Dette skaper problemer for kommunene, da mange alt sliter med å skaffe nok arbeidskraft med den riktige kompetansen. Flere kommuner har derfor blitt oppmerksomme på at de må jobbe mer med å forebygge tidligpensjonering og holde på sine arbeidstakere.

Rapporten tar for seg hva seks norske kommuner med såkalt «god praksis» på området gjør for å beholde eldre arbeidstakere. Alle kommunene har etablert en politikk på området og utviklet særskilte tiltak rettet mot eldre arbeidstakere, en såkalt seniorpolitikk. Målsettingen med rapporten er å finne frem til faktorer som er særlig viktige for at kommuner skal lykkes med sin seniorpolitikk. Rapporten oppsummerer også et utvalg av foreliggende forskning om ulike årsaker til at arbeidstakere går tidlig ut av arbeidslivet, og hva arbeidsgivere kan gjøre for å motvirke en slik utvikling.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 20028

Se også Fafo-rapport 2013:07: Seniorpolitikk under skiftende forhold