Fafo-rapporter

Rapportsøk

Vi får jo to ekstra hender
Arbeidsgiveres syn på praksisplasser for ikke-vestlige innvandrere

Anne Britt Djuve

Fafo-rapport 2007:26

Nettutgave

Forskningstema: Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

Arbeidspraksis er et av de mest brukte arbeidsmarkedstiltakene i Norge. I denne rapporten går vi nærmere inn på innholdet i de enkelte praksis-plassene, og på arbeidsgivernes motiver for å ta imot deltakere på praksisplass. Har arbeidsgiverne andre krav og forventninger til innvandrere enn til nordmenn? Hvilke erfaringer har de gjort seg med tiltaket, og hva skal til for at praksisplassen skal føre til ordinær ansettelse? Hvilken rolle spiller samarbeidet med tiltaksarrangører og NAV Arbeid? Vi har også intervjuet innvandrere som er deltakere på praksisplass-tiltaket om deres erfaringer. Bidrar tiltaket til kompetanseheving og økt selvtillit, eller til avmaktsfølelse og påførte nederlag?

Utgitt: 2007 Id-nr.: 20026