Fafo-rapporter

Rapportsøk

Hva gjør norske kommuner med deltid?

Leif E. Moland og Rolf K. Andersen

Fafo-rapport 2007:25

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Leif E. Moland, Rolf K. Andersen

Norske kommuner har mange ansatte i små stillinger, og omfanget av uønsket deltid er stort. Vi spør landets rådmenn og bydelsdirektører om deres kjennskap til deltidsproblematikken, hvordan de vurderer konsekvensene av å ha et stort omfang av små stillinger, og hva de eventuelt gjør for å redusere omfanget av uønsket deltid.

I denne rapporten beskrives også åtte konkrete forsøk fra kommuner som på ulikt vis har arbeidet for at deres ansatte skal kunne jobbe i større stillinger. Eksemplene er hentet fra Bergen, Karmøy, Bærum, Båtsfjord og Tinn kommune. Samtlige kommuner har oppnådd å redusere omfanget av små stillinger og uønsket deltid. De har også oppnådd å få en mer stabil personalgruppe, noe som i sin tur har vært gunstig for både brukere og ansatte. For lederne er resultatet mindre tid til administrasjon og opplæring og en mer involvert (ofte også ansvarliggjort) og selvgående personalgruppe.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 20025