Fafo-notater

Rapportsøk

Fagorganisering i Norden
Status og utviklingstrekk

Kristine Nergaard

Fafo-notat 2010:25

Last ned nettutgave

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

De nordiske land, og særlig Danmark, Finland, Island og Sverige, har lenge vært de vestlige landene med størst andel lønnstakere som er medlem i arbeidstakerorganisasjoner. De siste årene har organisasjonsgraden sunket merkbart i Danmark, Finland og Sverige, og også i Norge har den gått noe ned. I dette notatet ser vi på utviklingen i organisasjonsgrad i Danmark, Finland, Norge og Sverige over tid. Vi ser videre på utviklingen etter bransje, sektor, alder og kjønn. I tillegg beskriver vi hvordan styrkeforholdet mellom hovedorganisasjonene – målt ved medlemstall – har endret seg i de ulike nordiske landene.

Utgitt: 2010 Id-nr.: 10121