Skip to main content
Kristine Nergaard

Fagorganisering i Norden

Status og utviklingstrekk

  • Fafo-notat 2010:25
  • Fafo-notat 2010:25

De nordiske land, og særlig Danmark, Finland, Island og Sverige, har lenge vært de vestlige landene med størst andel lønnstakere som er medlem i arbeidstakerorganisasjoner. De siste årene har organisasjonsgraden sunket merkbart i Danmark, Finland og Sverige, og også i Norge har den gått noe ned. I dette notatet ser vi på utviklingen i organisasjonsgrad i Danmark, Finland, Norge og Sverige over tid. Vi ser videre på utviklingen etter bransje, sektor, alder og kjønn. I tillegg beskriver vi hvordan styrkeforholdet mellom hovedorganisasjonene – målt ved medlemstall – har endret seg i de ulike nordiske landene.

  • Publisert: 18. januar 2010
  • Ordrenr. 10121

Fafo-forskere