Skip to main content
  • Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring og Anne Mette Ødegård

Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Underveisrapportering

  • Fafo-notat 2010:24
  • Fafo-notat 2010:24

Hvordan har regjeringens tiltak og Arbeidstilsynets innsats mot sosial dumping virket? I Fafos evaluering av myndighetenes innsats er det gjennomført undersøkelser både blant bedrifter og tillitsvalgte. Selv om tilsynsaktiviteten har vært stor, etterlyser bedriftene enda flere tilsyn, og det gis bred støtte til ulike reguleringer. Id-kortene i bygg og anlegg har stor utbredelse og får «stå-karakter» av de som er berørt. Dette første notatet om tiltak mot sosial dumping er en underveisrapportering. Evalueringsarbeidet avsluttes med en sluttrapportering sommeren 2011.

  • Publisert: 18. januar 2010
  • Ordrenr. 10120