Fafo-rapporter

Rapportsøk

Integrering av arbeidsinnvandrere
Integrering av arbeidsinnvandrere - Noen spørsmål og utfordringer i kjølvannet av EU-utvidelsen

Jon Horgen Friberg

Fafo-notat 2006:29

Nettutgave

Forskningstema: Integrering og kompetanse , Arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Jon Horgen Friberg

Etter utvidelsen av EU med ti nye medlemsland i 2004 har Norge mottatt en økende strøm av arbeidsinnvandrere særlig fra Polen og Baltikum. Forskning på konsekvensene av utvidelsen har hovedsaklig fokusert på regulering av lønn og arbeidsvilkår for migrantarbeidere, samt den økte mobilitetens konsekvenser for det norske arbeidsmarkedet. I forlengelsen av disse temaene tar dette notatet opp noen videre utfordringer knyttet til integrering av de nye arbeidsinnvandrerne i norsk arbeidsliv og samfunn.

Utgitt: 2006 Id-nr.: 10019