Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Fornyelse av folketrygden
Det kompliserte samspillet mellom folketrygd og tjenestepensjon
Fafo-rapport 457
ISBN 82-7422-456-6
ISSN 0801-6143

2004

Nettutgave

(pdf 460k)

I januar 2004 la Pensjonskommisjonen fram innstillingen «Modernisert folketrygd. Bærekraftig pensjon for framtida», som har vakt betydelig oppmerksomhet i den offentlige debatt. Reformering av offentlige pensjonssystemer pågår over hele Europa, og Pensjonskommisjonens forslag til endringer i folketrygden er i hovedsak samsvarende med trenden ellers i Europa.
Samspillet mellom folketrygd og tjenestepensjon er komplisert, men viktig, og er i liten grad berørt i Pensjonskommisjonens rapport. I denne rapporten har vi derfor sett nærmere på tre sentrale problemstillinger:
• Hva er nivået på tjenestepensjoner i Europa og hvordan endrer samspillet seg mellom offentlige ordninger og tjenestepensjoner?
• Hvordan ser dagens tjenestepensjonsmarked ut i Norge? Hvor mange arbeidstakere er ikke dekket av en tjenestepensjon, hvor sterk er overgangen fra ytelsesordninger til innskuddsordninger og hva vil kostnadene være ved ulike varianter av obligatoriske tjenestepensjonsordninger?
• Hvis folketrygden reformeres i henhold til Pensjonskommisjonens innstilling: hvordan vil kostnadene i form av løpende premieinnbetalinger til de tradisjonelle 66% ytelsesbaserte tjenestepensjonene endres i forhold til dagens kostnader?

Ordrenummer:

457