Fafo-rapporter

Rapportsøk

Utvikling av lærevilkår i norsk arbeidsliv fra 2003 til 2004
Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2004

Torgeir Nyen

Fafo-rapport 458

Nettutgave

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen

Lærevilkårsmonitoren er en omfattende kartlegging av vilkår for læring ogkompetanseutvikling i Norge, med særlig oppmerksomhet på arbeidslivet.Monitoren innehoder et sett av indikatorer for sentrale lærevilkår, bådedeltakelse i utdanning og opplæring og vilkårene for uformell læringgjennom det daglige arbeidet.

Monitoren for 2004 inneholder et begrenset sett av de mest sentraleindikatorene. Denne rapporten viser utviklingstrekk fra 2003 til 2004 og girogså et bilde av hva som er stabile mønstre i lærevilkårene i arbeidslivet iNorge i disse to årene.

Utgitt: 2004 Id-nr.: 458

Tabellvedlegg