Skip to main content
  • Dag Olberg og Heidi Nicolaisen

Arbeidstid – dilemmaer og utfordringer

  • Fafo-rapport 2013:17
  • Fafo-rapport 2013:17

Arbeidstid er et viktig tema i samfunnsdebatten. I denne rapporten ser vi på sentrale utviklingstrekk, utfordringer og dilemmaer i et arbeidstakerperspektiv. Utgangspunktet er en rekke publikasjoner som er laget innunder LOs rammeprosjekt om arbeidstid, som har løpt i perioden 2009–2012. Hensikten er å gi en oversikt over ulike problemstillinger på en overordnet og lett tilgjengelig måte. Vi spør: Hvordan skiller nye arbeidstidsutfordringer seg fra gamle, og hvordan kan vi forstå de kreftene som driver endringene frem? Vi løfter også frem dilemmaer som oppstår når de som skal regulere arbeidstiden forsøker å ivareta ulike hensyn.

Les også: Langvarig politisk strid om arbeidstid, på arbeidslivet.no

  • Publisert: 4. februar 2013
  • Ordrenr. 20307