Fafo-rapporter

Rapportsøk

LO og forbundenes ungdomsarbeid

Øyvind M. Berge, Jørgen Svalund og Tom Erik Vennesland

Fafo-rapport 2013:16

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund

Med drøye 142 500 medlemmer under 30 år (inkludert studentmedlemmer), er LO landets største hovedorganisasjon for ungdom. Arbeidet med å rekruttere ungdom er viktig både for å opprettholde den høye faglige organisasjonsgraden som den norske modellen er tuftet på, og for hovedorganisasjoner og forbund som ønsker å beholde sin relative andel av de fagorganiserte. Denne rapporten omhandler ungdomsarbeidet i syv av LOs medlemsforbund. Vi ser nærmere på ordningen med egen ungdomstillitsvalgt og på arbeidet som gjøres for å rekruttere ungdom.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20306