Skip to main content
Leif E. Moland

Heltid-deltid – en kunnskapsstatus

Begrunnelser og tiltak for å redusere omfanget av deltid og organisere for heltidsansettelser

  • Fafo-rapport 2013:27
  • Fafo-rapport 2013:27

Denne rapporten gir en status over kunnskapen om heltid-deltidsproblematikken. Formålet er å bistå kommuner, helseforetak og andre virksomheter som ønsker å redusere omfanget av små stillinger og skape en kultur for heltidsarbeid. Først beskrives deltidsfenomenet i Norge, dernest ulike tiltak for å redusere omfanget av deltidsstillinger og erstatte disse med heltidsstillinger. Rapporten avsluttes med et kapittel om deltid i Norden, med særlig vekt på situasjonen i Finland.

  • Publisert: 13. februar 2013
  • Ordrenr. 20317
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0019-5 (papirutgave)ISBN 978-82-324-0027-1 (nettutgave)ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere