Fafo-rapporter

Rapportsøk

Unge mottakere av helserelaterte ytelser
Fordelingen mellom offentlig og familiebasert forsørgelse av unge NEET

Anne Skevik Grødem, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand

Fafo-rapport 2014:37

Nettutgave

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: Unge mottakere av helserelaterte ytelser

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen, Anne Hege Strand

I denne rapporten undersøker vi utviklingen i bruken av helserelaterte ytelser blant unge voksne gjennom en tjueårsperiode. Videre ser vi på gruppen av unge NEET – unge utenfor arbeid, utdanning og opplæringstiltak. Hvor stor andel av disse mottar en form for offentlig
forsørgelse, og hvor stor andel forsørges av familien? I siste del av rapporten gjennomgår vi forskningslitteraturen om unge utenfor, og vi presenterer forklaringer og hypoteser om unges utenforskap som har vært lansert de siste åra.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20384