Fafo-notater

Rapportsøk

Kortere kjeder – mindre sosial dumping?
Om begrensninger av antall ledd i kontraktkjedene i bygg og anlegg

Line Eldring og Rolf K. Andersen

Fafo-notat 2014:09

Nettutgave

Forskningstema: Arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen

I dette prosjektet har formålet vært å etablere en første kunnskapsstatus om situasjonen når det gjelder begrensninger i kontraktkjedene. Vi har tatt for oss følgende problemstillinger:

  • I hvilken grad stiller offentlige byggherrer og private entreprenører i dag krav om begrenset antall ledd i kontraktkjedene, eller er i ferd med å innføre slike krav?
  • Hvordan stiller entreprenørene seg til krav om redusert antall underleverandører/underentreprenører?
  • Hvordan gjennomføres slike krav i praksis? Og hvordan håndheves de? Hva er de praktiske konsekvensene?
  • Hva er synspunktene og erfaringene fra myndighetenes side?

Utgitt: 2014 Id-nr.: 10196