Fafo-notater

Rapportsøk

Medlemsbevegelser, tariff- og organisasjonshopping

Bård Jordfald

Fafo-notat 2014:13

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Prosjekt: Medlemsbevegelser, tariffstruktur og organisasjonshopping

Notatet er utarbeidet for YS og omhandler organisasjonenes endringer siden 2000. Det dreier seg om hvordan det organisatoriske landskapet rundt YS har endret seg, det vil si om forbundsvise overganger mellom hovedorganisasjonene, forbundssammenslåinger og opprettelsen av nye arbeidstakerforbund og endringer i arbeidsgiversidens organisering. Dette behandles i notatets første del, modul I. Modul II tar for seg YS sitt indre organisatoriske terreng, nærmere bestemt YS sin utvikling på forbundsnivå, samt beskrivelser av forbundssammenslåinger eller oppsplitting av eksisterende forbund i løpet av perioden. Notatets modul III har forfatter kalt «Skråblikk på YS».

Utgitt: 2014 Id-nr.: 10200