logo fafo 194x64
Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker

Ordrenummer:

10214

Bård Jordfald og Magnus Mühlbradt

Fafo-notat 2015:03

ISSN 0804-5135

2015

Nettutgave

(pdf 1,1 MB)

I dette notatet rettes oppmerksomheten mot søndagsåpne butikker og virkninger dette vil ha på arbeidsmarkedet. Notatets formål har vært å beregne hvor mange av de 367 000 som jobber i handelen, som vil være eksponert for søndagsarbeid, hvor mange av dem som vil måtte jobbe søndager og hvem av dem dette vil gjelde. I tillegg vil søndagsåpne butikker få virkning for tilstøtende næringer og innkjøpte tjenester. Videre går notatet inn på regulatoriske utfordringer i kjølvannet av en eventuell omlegging fra seks til syv dagers drift, muligheter for sysselsettingsvekst samt problemstillinger knyttet til organisert versus uorganisert arbeidsliv.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi