Skip to main content

Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker?


Regjeringen ønsker å endre lovverket, for å få søndagsåpne butikker. Dette betyr arbeid også i bakenforliggende ledd, som produserer, lagrer og frakter varer ut til butikkene. I dette prosjektet skal det samlede arbeidskraftsbehovet kartlegges.

Forskere

Tidligere ansatt

Bård Jordfald

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Bård Jordfald

Oppdragsgiver

  • LO
    Handel og kontor i Norge