Skip to main content

Nyhet

Andre delrapport om implementering av digitale læringsverktøy om overgrep mot barn

To english version
I 2018 lanserte Bufdir to digitale læringsressurser. «Jeg vet» er rettet mot barn og unge og skal øke deres kunnskap om temaene vold, overgrep og mobbing. «Snakkemedbarn.no» skal styrke voksnes kompetanse i å samtale med barn om vold og overgrep. Dette er delrapport 2 i en følgeevaluering, og tar for seg implementeringen av ressursene.
 
  • Publisert: 27. mai 2022